expositie

12 02 – 05 03

hartverwarmend en kristalhelder

Marianne Benkö – Marianne is een aantal jaar geleden teruggekeerd naar haar geliefde medium, het geweven wandtapijt. Met textiel schildert zij geabstraheerde vormen die refereren aan de historische verdures van weleer: wandtapijten vol complexe afbeeldingen van planten, bomen en landschappen. Ook toont deze veelzijdige kunstenaar een aantal schilderijen.

“Wie verrast wil worden door een dichterschap dat in kleur, en niets dan kleur, essentiële spanningen en harmonieën waarneembaar maakt, raakt niet uitgekeken op het werk van Marianne Benkö.” Hella Haasse, 2004.

Julia Gubitz – Julia maakt objecten en tekeningen die niet bestaan, maar zouden kunnen bestaan. Je weet niet goed wat je ziet, het is wel en niet herkenbaar. Dat maakt haar werk spannend om naar te kijken. Ook hebben haar keramische beelden een onbenoembare erotische uitstraling.

Suus Kooijman – Suus zegt over haar werk: “Mijn schilderijen lijken op foto’s die bedekt zijn met een laag ijs. De vage voorstellingen hebben door het gebruik van bijenwas, een transparant en immaterieel voorkomen. Het maakt het schilderij ook meer tot een wandobject. De warme bijenwas met de pigmenten vloeien door en over elkaar heen tot een voorstelling waarvan ik zelf ook vaak niet weet waar het naar toe zal gaan, tenminste in het begin. Vaak intrigeren beelden die ik niet direct kan doorgronden mij veel meer dan een beeld met duidelijke afgebakende boodschap”. Haar werk heeft een poëtische schoonheid.

Yahya Youssef – Yahya is een vertegenwoordiger van geometrisch-abstracte kunst. Hij maakt schilderijen, tekeningen en objecten in plexiglas en hout. Hij speelt met heldere vormen waarbij het gebruik van kleur de vorm ondersteunt. In deze expositie toont Yahya objecten van plexiglas.

heartwarming and crystal clear

Marianne Benkö – A few years ago Marianne returned to her beloved medium, the woven tapestry. With textile she paints abstracted forms that refer to the historical verdures of yesteryear: tapestries full of complex images of plants, trees and landscapes. We also show a number of paintings by Marianne.

Julia Gubitz – Julia creates objects and drawings that do not exist but could exist. You do not know what you are looking at, it is and is not recognizable. That makes her work exciting to watch. Her ceramic sculptures have an indescribable erotic aura.

Suus Kooijman – Suus says about her work: “My paintings resemble photographs that are covered with a layer of ice. Blurred images have a transparent and immaterial appearance due to the use of beeswax. The painting becomes almost a wall object. The warm beeswax together with the pigments flow through and over each other to an image of which I often do not know where it will go, at least initially. Often images that I can not perceive immediately intrigiue me more than images with a clearly defined message.”. Her work has a poetic beauty.

Yahya Youssef – Yahya is a representative of geometric abstract art. He creates paintings, drawings and objects in both plexiglass and wood. He plays with clear forms in which the use of colour supports the appearance. In this exhibition Yahya shows objects of plexiglass.