voor de vorm

09 04 – 23 04

Openingsborrel 9 april van 15 tot 17 uur

In deze expositie tonen we werk van Wim Borst, keramiek, Eef de Graaf, reliëfs en Liesbeth Crooijmans, stenen beelden. 

Wim Borst

Een vasthoudende geest en grote precisie kenmerken zijn carrière en zijn werk. Zijn werk is geworteld in de Nederlandse geometrisch-abstracte traditie maar hij past het idioom op een niet-academische en verfrissende manier toe. Binnen de zelfgekozen grenzen van de geometrische abstractie veroorlooft hij zich vrijheden in het gebruik van kleur, materiaal en thematiek. Zijn objecten bestaan over het algemeen uit meerdere onderdelen. Een belangrijk aspect in zijn werk is het experiment met het materiaal. 

Eef de Graaf 

Eef rekent zichzelf tot de tweede generatie constructivisten. Een stroming in de beeldende kunst waarbij met beeldmiddelen dusdanig wordt gecomponeerd, dat er een beeldvorming ontstaat van grote eenvoud, zuiverheid en harmonie. Hij gebruikt daarvoor de onpersoonlijke middelen: lijnen, geometrische vormen, zwart, wit en de primaire kleuren. Dit leidt tot een abstracte beeldtaal, die het mogelijk maakt de meest “zuivere” beelding weer te geven van het universele.

Liesbeth Crooijmans

Beeldhouwen is een spel tussen materie, licht en ruimte. Door zaagsneden aan te brengen ontstaan openingen. Die zaagsneden brengen balans tussen materie en uitgespaarde lege tussenruimten, waarbij de doorgang van het licht het speelse en beweeglijke element vormt.

Het verglijden van de tijd laat de licht- en schaduwwerking in en om het beeld heen zien. Door het verschuiven van het licht tonen de beelden zich door de dag en per seizoen langzaam anders. Soms laat het beeld de zon door, op een ander moment blijft het zonlicht in het beeld gevangen. Inspiratie hiervoor vindt zij o.a. in de natuur, bijvoorbeeld door het lichtspel dat ontstaat tijdens het lopen of rijden langs bomenrijen. Met subtiele ingrepen in de steen ontstaan beelden van architectonische eenvoud, rust en verstilling met een suggestie van beweging.