Gerrit Rietvelddag 24 juni

Zondag 24 juni is het 130 jaar geleden dat Gerrit Rietveld werd geboren. Rietveld is van grote invloed geweest op het moderne bouwen en op de moderne opvattingen over vormgeving. Het Centraal Museum besteedt uitvoerig aandacht aan deze herdenking. Het Rietveld Schröderhuis, Erasmuslaan 9, Robijnhof 13, alle projecten van Gerrit Rietveld, zijn opengesteld voor het publiek.  

Post Erasmuslaan 5, gehuisvest in een pand van Rietveld, blijft hierbij niet achter. Architect Ronald Willemsen, bewoner en gebruiker van twee Rietveld panden en enthousiast Rietveld adept verzorgt om 16.30 uur een lezing over deze inmiddels internationaal beroemde Nederlander. Op de Erasmuslaan 5 kunt u een bijzondere collectie meubels van Rietveld zien en in dezelfde vormgevingstraditie toont Grooots art design geometrisch-abstracte kunst van: Paul Brouns, foto’s, Gerard van der Horst, tekeningen. Carl Möller, sculptuur, Herman Coppus, reliëfs.  

Over de kunstenaars

De inspiratie van Paul Brouns is de abstracte schoonheid van stedelijke architectuur. Ramen, deuren, muren, kleuren, reflecties en schaduwen vormen de basiselementen van zijn urban tapestries.

Carl Möller maakt geometrisch-abstracte beelden. Zijn inspiratie komt voort uit nieuwsgierigheid naar de diverse mogelijkheden het vierkant, de rechthoek, etc. gestalte te geven vanuit het uitgangspunt ‘de vorm beeldt niets anders uit dan zichzelf’. Dat gebeurt op speelse wijze en leidt tot spannende kunst. De beelden van Carl hebben vanuit elke hoek een andere beleving en gaan een boeiende dialoog aan met de ruimte waarin ze staan.

Voor Gerard van der Horst staat de intimiteit van de tekening centraal. Verbeelding en verheldering. Ruimte en ruimtelijke relaties. Rechte lijnen hebben een heldere aanwezigheid. Een lijn kan samenhangen met het formaat van het papier of zich daarop oriënteren. Zij kan echter ook onafhankelijk in het beeldvak zweven. Gerard wordt geïnspireerd in het  verbinden van beide uitgangspunten.        

Reliëfs van Herman Coppus.  De inspiratiebronnen  voor zijn beeldend werk liggen in het constructivisme en de geometrische abstractie van de vorige eeuw. Hij heeft daarin een geheel eigen beeldtaal weten te ontwikkelen met een uitgesproken aandacht voor kleur, ritme en lichtwerking. 

Openingstijden
van 12 – 17 uur
Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht
u bent van harte welkom